Cuvînt introductiv

Tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii (TIC) devin verigi tot mai importante şi mai des utilizate în procesul de eficientizare a activităţilor privind gestionarea datelor. Serviciile electronice îşi fac apariţia în toate sferele de activitate cotidiană a oamenilor – de la simple servicii de asigurare a confortului individual,  până la sisteme complexe de deservire în masă a cetăţenilor. Crearea mecanismelor eficiente de interacţiune electronică între cetăţeni, sfera business şi autorităţile publice reprezintă un factor determinant pentru asigurarea unei dezvoltări durabilă a societăţii  moderne.... Continuare

În atenția contribuabililor!!!

Vă aducem la cunostință că în baza Hotărârii Guvernului nr. 125 din 06.02.2018 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 40-47 din 09.02.2018) Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” s-a reorganizat prin fuziune (absorbţie) cu Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”, ultima fiind succesor de drepturi și obligații.

Prin urmare, portalurile fsi.md și fiscservinform.md nu se mai administrează și au rămas cu scop de informare. Pentru a continua, închideți fereastra dată sau treceți pe site-ul nou.


CTIF.GOV.MD