Masa rotundă: „Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”

    

COMUNICAT DE PRESĂ

    În Republica Moldova, veniturile fiscale contribuie esenţial la suplinirea bugetului de stat, avînd o importanţă majoră în asigurarea programelor de dezvoltare socială şi economică a ţării. Serviciul Fiscal de Stat îşi concentrează eforturile atît în asigurarea unui nivel corespunzător de colectare a acestor venituri, cît şi în implementarea măsurilor moderne, corecte şi coerente de administrare fiscală. 

    Reforma Serviciul Fiscal de Stat este un obiectiv strategic, fiind dictată de progresul tehnologiilor de organizare şi management a activităţilor mediului de afaceri, diversificarea relaţiilor şi formelor de cooperare, perfecţionarea mecanismelor de administrare a proceselor tehnologice, dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor multimedia. În scopul menţinerii competitivităţii în raport cu provocările procesului de globalizare a relaţiilor economice, evoluţiei tehnologiilor moderne şi progreselor mediului de afaceri, se impun schimbări calitative şi cantitative în administrarea fiscală din Republica Moldova. În general, această reformă va aduce doar beneficii economiei naţionale, deoarece va contribui la majorarea conformării contribuabililor şi reducerea decalajului fiscal. În rezultat, se vor înregistra majorări ale încasărilor la buget, surse îndreptate ulterior la dezvoltarea statului, asistenţa şi protecţia socială a populaţiei. 

    În această ordine de idei, Serviciul Fiscal de Stat organizează la data de 13 decembrie, ora 10:00 o masă rotundă cu genericul „Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”. Evenimentul va avea loc în sala de conferinţe „Summit”, situată pe adresa: mun.Chişinău, str.Tighina 49/3, între orele 10:00-15:00. Masa rotundă va fi moderată de reprezentantul Fondului Monetar Internaţional, fiind organizată cu susţinerea Proiectului USAID/BIZTAR şi Î.S. „Fiscservinform”. 

    La etapa actuală, reforma administrării fiscale efectuată în Republica Moldova, are drept obiectiv crearea unei noi platforme de interacţiune dintre autorităţile fiscale şi mediul de afaceri. Acest obiectiv a fost reflectat şi în planul strategic de dezvoltare al SFS pentru anii 2011 – 2015, adoptat de Guvernul Republicii Moldova. Cu toate că planul de dezvoltare a fost pus în aplicare doar de cîteva luni, deja s-au înregistrat mai multe realizări ale reformei administrării fiscale, care au avut un impact esenţial asupra mediului de afaceri. Totuşi, în procesul reformării administrării fiscale apar diverse întrebări şi probleme la care organizatorii mesei rotunde, împreună cu reprezentanţii mediului de afaceri, vor încerca să găsească soluţii reciproc avantajoase.

    Evenimentul are următoarele obiective, stipulate în continuare: 

     - Relatarea procesului de implementare a planului de dezvoltare a serviciului fiscal şi stabilirea noilor principii de conformare benevolă a mediului de afaceri, stabilirea activităţilor prioritare pentru o administrare fiscală modernă; 

     - Obţinerea diverselor opinii cu privire la activităţile iniţiate de Serviciul Fiscal de Stat din ultimul an şi selectarea propunerilor privind îmbunătăţirea procedurilor administrării fiscale; 

     - Iniţierea discuţiilor referitor la problematica formării poziţiei oficiale a Serviciului Fiscal de Stat şi aplicarea ulterioară a legislaţiei fiscale. Colectarea opiniilor experţilor din mediul de afaceri, juriştilor, deputaţilor, reprezentanţilor autorităţilor publice, auditorilor, specialiştilor din cadrul serviciului, referitor la problema vizată;  
 
     - Elaborarea unui plan de dezvoltare a noilor instrumente ce va oferi Serviciului Fiscal de Stat posibilitatea de a răspunde la întrebările contribuabililor legate de problemele complexe ale legislaţiei fiscale; 

     - Prezentarea publicaţiei oficiale a Serviciului Fiscal de Stat - “Monitorul fiscal FISC.md” ca unul dintre posibilile instrumente de soluţionare a problemei ce reflectă expunerea poziţiei oficiale a instituţiei;  

    În opinia organizatorilor şi participanţilor la masa rotundă, acest eveniment va servi drept un mediu profesional de colaborare continuă dintre Serviciului Fiscal de Stat şi mediul de afaceri din Republica Moldova, întrucît se va baza pe discuţii amicale de colaborare şi înţelegere reciprocă. Rezultatul convocării respective prevede formarea opiniei publice şi generarea propunerilor pentru modificarea/adăugarea Codului fiscal, dezvoltând un cadru legal bazat pe principii transparente şi performante de administraţie fiscală. 

Agenda mesei rotunde:
Limba româna (pdf)
Limba rusă (pdf)

Comunicate de presă 2 din 71

Agenţii economici, recent deveniţi plătitori de TVA, se pot conecta la servicii electronice fiscale în orice IFS teritorial 

Reieşind din condiţiile modernizării şi implementării ample a tehnologiilor avansate în toate sferele de activitate, raportarea fiscală pe suport de hârtie a devenit una irelevantă. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat a întreprins un şir de măsuri pentru ca comunicarea fiscală cu contribuabilii să fie realizată într-un mod cât mai eficient şi comod. Continuare

Persoanele fizice beneficiază de un nou serviciu electronic de verificare a sumelor achitate în avans către stat 

Pentru asigurarea stabilităţii financiare a Republicii Moldova privind crearea unui buget public suficient, ce va permite dezvoltarea multilaterală a ţării noastre, persoanele fizice şi juridice achită impozite şi taxe către stat. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat are în sarcină exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei fiscale, asupra calculării corecte a sumelor obligaţiilor fiscale şi colectarea veniturilor la Bugetul Public Naţional. Concomitent, în contextul dezideratelor de schimbare a imaginii autorităţii fiscale, aceasta şi-a propus să sporească gradul de încredere publică în sistemul de administrare fiscală, prin modificarea modului de abordare a relaţiilor cu contribuabilii, prin creşterea gradului de transparenţă şi prin promovarea principiilor conformării fiscale voluntare. Continuare

Serviciile şi produsele Î.S. „Fiscservinform” - recenziile clienţilor noştri 

În perioada 1-3 octombrie la CIE „Moldexpo” a avut loc Forumul internațional specializat de produse şi servicii pentru afaceri „B2B EXPO”, fiind considerat cea mai importantă platformă de business comunicare din Chişinău. Î.S. „Fiscservinform”, instituţie specializată în dezvoltarea şi prestarea tehnologiilor avansate în beneficiul societăţii a participat la expoziţie cu scopul principal de a oferi publicului informaţii detaliate despre particularităţile activităţii şi specificul sarcinilor realizate de echipa întreprinderii. Continuare

SFS: „Scriem Codul fiscal împreună!” 

Pentru a îmbunătăţi procesul de administrare a activităţii fiscale în Republica Moldova, Serviciul Fiscal de Stat a lansat mai multe iniţiative de intensificare a dialogului public-privat, corespunzător Planului de comunicare a SFS pentru 2013-2015. Una din activităţile întreprinse în acest sens vizează elaborarea unui nou modul pe site-ul www.fisc.md şi anume „Scriem Codul Fiscal”. Modulul a fost elaborat de către Î.S. „Fiscservinform”, administratorul tehnico-tehnologic al SFS, care-i asigură serviciului şi mentenanţa tehnică. Continuare

Eficienţă prin sinergie. Rezultat mai mare decît suma părţilor implicate 

Cea mai mare valoare pentru PP „Monitorul Fiscal FISC.md” constituie satisfacerea cerinţelor de informare a fiecărui cititor. În acest mod, importanţă majoră se acordă stabilirii celor mai actuale cerinţe ale abonaţilor noştri pe care le putem soluţiona prin intermediul materialelor reflectate în ediţiile revistei. Continuare

Noutăţi 1 - 6 din 512

În atenția contribuabililor!!!

Vă aducem la cunostință că în baza Hotărârii Guvernului nr. 125 din 06.02.2018 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 40-47 din 09.02.2018) Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” s-a reorganizat prin fuziune (absorbţie) cu Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”, ultima fiind succesor de drepturi și obligații.

Prin urmare, portalurile fsi.md și fiscservinform.md nu se mai administrează și au rămas cu scop de informare. Pentru a continua, închideți fereastra dată sau treceți pe site-ul nou.


CTIF.GOV.MD