”Introducerea in circulatie a noilor timbre de acciz”

Conform Hotărârii Guvernului privind aplicarea “Timbrului de acciz. Marcă comercială de stat” şi “Timbrului de acciz” de tip nou nr. 243 din 08.04.2010, începând cu 1 aprilie în circuit au fost introduse noi timbre de acciz, care vor avea un grad sporit de protecţie şi vor fi distribuite în conformitate cu legislaţia în vigoare. Compania care va asigura producerea timbrelor de acciz şi Mărcii comerciale de stat, destinate produselor alcoolice îmbuteliate şi produselor de tutun, realizate pe piaţa internă a Republicii Moldova este tipografia “Baştina Radog” SRL. Ea a obţinut acest contract în urma licitaţiei care s-a petrecut în incinta Î.S. “Fiscservinform” la data de 10 decembrie 2009. Timbrele „Timbre de acciz. Marca comercială de stat” şi „Timbre de acciz” de tip nou, vor fi confecţionate la comanda Întreprinderii de Stat „Fiscservinform”.

Analizând dinamica eliberării „Timbrelor de acciz. Marca comercială de stat", constatăm o descreştere a solicitărilor pentru această categorie de mărci cu mai bine de 50 %, de la 63,6 mln. Lei mărci în anul 2006 până la 27,8 mln. în anul 2009. S-a constatat că această tendinţă negativă care a afectat volumele de producţie în aceste domenii ale economiei naţionale, nu este doar o consecinţă a crizei economice. Pentru a combate fenomenul de contrafacere în acest domeniu Ministerul Finanţelor propune aplicarea de la 1 aprilie 2010, pe mărfurile indigene şi de import, supuse accizelor „Timbre de acciz. Marca comerciala de stat" si „Timbre de acciz" de tip nou. Toate tentativele şi acţiunile de contrafacere şi falsificare a timbrelor de acciz, sunt sancţionate conform Codului Penal (Art. 250 modificat prin Legea nr. 184-XVI din 29.06.2006 intrat în vigoare 11.08.2006).

Totodată menţionăm faptul că „Timbrele de acciz. Marca comercială de stat" şi „Timbrele de acciz" puse în circulaţie de la 1 iulie 2008 şi, respectiv, de la 1 aprilie 2005 se preconizează a fi extrase din uz începând cu 1 ianuarie 2011. În opinia ministerului de resort acest termen este suficient pentru ca operatorii economici să comercializeze mărfurile indigene şi de import, marcate cu aceste mărci. Procurarea timbrelor de acciz se efectuează la Î.S. „Fiscservinform”, de pe lângă Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Î.S. „Fiscservinform” este responsabilă de gestionarea Registrului de stat al producţiei marcate cu marcă comercială de stat şi/sau timbre de acciz şi a resurselor informaţionale specializate, necesare pentru crearea, dezvoltarea şi exploatarea acestora. Ea asigură procesul de fabricare, recepţionare, evidenţă şi distribuire contra plată a mărcilor „Timbru de acciz. Marca comercială de stat” şi „Timbru de acciz” pentru toate produsele supuse marcării de stat. Întreprinderea gestionează permanent acest proces, aplicând metode de îmbunătăţire şi modernizare a lui.

Pentru agenţii economici aducem la cunoştinţă că începând cu data de 1 aprilie 2010 Î.S. „Fiscservinform” a primit în stoc timbre de acciz de tip nou. Pentru procurarea timbrelor de acciz de tip nou puteţi să vă adresaţi pe adresa întreprinderii a cărui sediu se află în incinta edificiului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (str. Ştefan cel Mare, 162, etaj. 2 cab. 220) sau la numărul de telefon 211 853.
Comunicate de presă 10 din 71
23.02.2010
În atenţia contribuabililor
În atenţia contribuabililor! În cadrul Centrului de asistenţă şi contact sunt organizate seminare de instruire privind serviciile electronice fiscale „Declaraţie rapidă” şi „Declaraţie electronică”, care se petrec gratis. Seminarele se vor desfăşura pe data de 13.01.2010 / 20.01.2010 / 27.01.2010 şi în luna februarie pe data de 03.02.2010 / 10.02.2010 / 17.02.2010 și 24.02.2010. Pentru a participa la seminar este necesar să Vă înregistraţi la Centrul de asistenţă şi contact la numărul de telefon 822 222


revină la lista noutăţilor


  Noutate 456 din 512 

În atenția contribuabililor!!!

Vă aducem la cunostință că în baza Hotărârii Guvernului nr. 125 din 06.02.2018 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 40-47 din 09.02.2018) Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” s-a reorganizat prin fuziune (absorbţie) cu Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”, ultima fiind succesor de drepturi și obligații.

Prin urmare, portalurile fsi.md și fiscservinform.md nu se mai administrează și au rămas cu scop de informare. Pentru a continua, închideți fereastra dată sau treceți pe site-ul nou.


CTIF.GOV.MD