Spartachiada al angajaţilor din serviciile publice organizată de SINDASP

În perioada 21 – 23 mai  2010 în tabăra de odihnă „Camping” din or. Vadul lui Vodă s–au desfăşurat competiţiile sportive angajaţilor din serviciile publice din municipiul Chişinău, organizată de către Asociaţia Sindicală teritorială Chişinău a Federaţiei Sindicatelor din Serviciile Publice, la probele volei (femei, bărbaţi), mini fotbal, şah, dame, tenis de masă pentru prima data au fost organizate competiții individuale la tenis de masă și la ridicarea halterelor.

La aceste competiţii au participat 16 echipe din diverse instituții de stat , numărul total de participanţi însumând  peste 400 de  sportivi, şi anume din Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal, ÎS „Fintehinform”, Biroul Naţional de Statistică, Institutul de Economie, Finanțe și Statistica, AGEPI, Aparatul Guvernului, etc.

În calitate de oaspeţi de onoare, la deschiderea Ediţiei a VII–a Spartachiadei, au fost prezenţi:

Dl Iurie SPIVACENCO – preşedintele Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile  Publice SINDASP

Dl Ștefan URÎTU – consilier al președintelui R. Moldova

Dl Veaceslav NEGRUTA – ministru finanțelor

Dl Victor BARBANEAGRA – viceministru finanțelor

Dl Gheorghe TROCIN –  viceministru finanțelor

Dl Nicolae PLATON – seful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

Dl  Gheorghe COJOCARI –  sef adjunct al IFPS

D-na  Ludmila BOTNARI – sef al IFS pe m. Chișinău

Dl Iurie ONOFRIICIUC – primarul or. Vadul–lui–Vodă

Scopul competiţiilor sportive organizate în cadrul spartachiadelor anuale este de a promova un mod sănătos de viaţă în colectivele de muncă şi de a antrena cît mai mulţi membri ai sindicatului în activităţile cultural–sportive. Pe întreaga durată a competiţiilor, echipele au fost susţinute de către conducătorii de întreprinderi şi preşedinţii comitetelor sindicale, o parte ca spectatori, altă parte ca participanţi nemijlocit la disputele de pe terenurile sportive. Spiritul echipei IFPS  a fost ridicat prin prezența Şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat – Nicolae Platon și Şef adjunct al IFPS – Gheorghe Cojocari.

Mulțumim tuturor organizatorilor și participanților la  ediţiei a VII–a Spartachiadei, și felicităm toți învingătorii cu succesele obținute.

Comunicate de presă 8 din 71

Agenţii economici, recent deveniţi plătitori de TVA, se pot conecta la servicii electronice fiscale în orice IFS teritorial 

Reieşind din condiţiile modernizării şi implementării ample a tehnologiilor avansate în toate sferele de activitate, raportarea fiscală pe suport de hârtie a devenit una irelevantă. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat a întreprins un şir de măsuri pentru ca comunicarea fiscală cu contribuabilii să fie realizată într-un mod cât mai eficient şi comod. Continuare

Persoanele fizice beneficiază de un nou serviciu electronic de verificare a sumelor achitate în avans către stat 

Pentru asigurarea stabilităţii financiare a Republicii Moldova privind crearea unui buget public suficient, ce va permite dezvoltarea multilaterală a ţării noastre, persoanele fizice şi juridice achită impozite şi taxe către stat. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat are în sarcină exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei fiscale, asupra calculării corecte a sumelor obligaţiilor fiscale şi colectarea veniturilor la Bugetul Public Naţional. Concomitent, în contextul dezideratelor de schimbare a imaginii autorităţii fiscale, aceasta şi-a propus să sporească gradul de încredere publică în sistemul de administrare fiscală, prin modificarea modului de abordare a relaţiilor cu contribuabilii, prin creşterea gradului de transparenţă şi prin promovarea principiilor conformării fiscale voluntare. Continuare

Serviciile şi produsele Î.S. „Fiscservinform” - recenziile clienţilor noştri 

În perioada 1-3 octombrie la CIE „Moldexpo” a avut loc Forumul internațional specializat de produse şi servicii pentru afaceri „B2B EXPO”, fiind considerat cea mai importantă platformă de business comunicare din Chişinău. Î.S. „Fiscservinform”, instituţie specializată în dezvoltarea şi prestarea tehnologiilor avansate în beneficiul societăţii a participat la expoziţie cu scopul principal de a oferi publicului informaţii detaliate despre particularităţile activităţii şi specificul sarcinilor realizate de echipa întreprinderii. Continuare

SFS: „Scriem Codul fiscal împreună!” 

Pentru a îmbunătăţi procesul de administrare a activităţii fiscale în Republica Moldova, Serviciul Fiscal de Stat a lansat mai multe iniţiative de intensificare a dialogului public-privat, corespunzător Planului de comunicare a SFS pentru 2013-2015. Una din activităţile întreprinse în acest sens vizează elaborarea unui nou modul pe site-ul www.fisc.md şi anume „Scriem Codul Fiscal”. Modulul a fost elaborat de către Î.S. „Fiscservinform”, administratorul tehnico-tehnologic al SFS, care-i asigură serviciului şi mentenanţa tehnică. Continuare

Eficienţă prin sinergie. Rezultat mai mare decît suma părţilor implicate 

Cea mai mare valoare pentru PP „Monitorul Fiscal FISC.md” constituie satisfacerea cerinţelor de informare a fiecărui cititor. În acest mod, importanţă majoră se acordă stabilirii celor mai actuale cerinţe ale abonaţilor noştri pe care le putem soluţiona prin intermediul materialelor reflectate în ediţiile revistei. Continuare

Noutăţi 1 - 6 din 512

În atenția contribuabililor!!!

Vă aducem la cunostință că în baza Hotărârii Guvernului nr. 125 din 06.02.2018 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 40-47 din 09.02.2018) Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” s-a reorganizat prin fuziune (absorbţie) cu Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”, ultima fiind succesor de drepturi și obligații.

Prin urmare, portalurile fsi.md și fiscservinform.md nu se mai administrează și au rămas cu scop de informare. Pentru a continua, închideți fereastra dată sau treceți pe site-ul nou.


CTIF.GOV.MD