Expoziția ”Forumul internațional al întreprinderilor mici și mijlocii” din 26 mai 2010

La data 26 mai  2010 la ora 11:00 în de sala de conferinţe, et. II, pavilionul central,  C.I.E. „MOLDEXPO” S.A. s-a organizat o expoziție destinată întreprinderilor mici și mijlocii. Organizatorii ai evenimentului fiind: Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor (Serviciul Vamal, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat), Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM). 

Expoziția ”Forumul Internațional al Întreprinderilor Mici și Mijlocii” reprezintă cea de-a X ediție și are drept scop crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, asigurarea creşterii competitivităţii acestora şi promovarea mărfurilor produse şi a serviciilor prestate de către aceste  întreprinderi.

În cadrul Expoziţiei au participat 212 întreprinderi - reprezentanţi ai business-ului mic şi mijlociu din diferite ramuri ale economiei naţionale. Excepție de la aceste întreprinderi nu au făcut nici Serviciul Fiscal de Stat și nici Î.S. ”Fiscservinform”. În cadrul programului adițional al expoziției ”masa rotundă”  Dl Iurie Lichii, Șef Direcția metodologia administrării fiscale IFPS și Dna Galina Șpac, Șef secția metodologia administrării impozitelor indirecte IFPS au relatat despre specificul impozitării şi administrării fiscale pentru anul 2010. Î.S. ”Fiscservinform” i-a avut ca reprezentanți pe Spetețchi Oleg, Specialist principal al Centrului de asistență și contact și Baltag Diana, Specialist superior al Centrului de asistență și contact, care au vorbit despre dezvoltarea şi diversificarea serviciilor fiscale electronice, precum și despre opțiunile adiționale  din acest domeniu.

Expoziția „Forumul Internațional al întreprinderilor mici şi mijlocii” a prezentat multiple avantaje pentru un start sigur întru dezvoltarea businessului. 
Comunicate de presă 7 din 71

Agenţii economici, recent deveniţi plătitori de TVA, se pot conecta la servicii electronice fiscale în orice IFS teritorial 

Reieşind din condiţiile modernizării şi implementării ample a tehnologiilor avansate în toate sferele de activitate, raportarea fiscală pe suport de hârtie a devenit una irelevantă. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat a întreprins un şir de măsuri pentru ca comunicarea fiscală cu contribuabilii să fie realizată într-un mod cât mai eficient şi comod. Continuare

Persoanele fizice beneficiază de un nou serviciu electronic de verificare a sumelor achitate în avans către stat 

Pentru asigurarea stabilităţii financiare a Republicii Moldova privind crearea unui buget public suficient, ce va permite dezvoltarea multilaterală a ţării noastre, persoanele fizice şi juridice achită impozite şi taxe către stat. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat are în sarcină exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei fiscale, asupra calculării corecte a sumelor obligaţiilor fiscale şi colectarea veniturilor la Bugetul Public Naţional. Concomitent, în contextul dezideratelor de schimbare a imaginii autorităţii fiscale, aceasta şi-a propus să sporească gradul de încredere publică în sistemul de administrare fiscală, prin modificarea modului de abordare a relaţiilor cu contribuabilii, prin creşterea gradului de transparenţă şi prin promovarea principiilor conformării fiscale voluntare. Continuare

Serviciile şi produsele Î.S. „Fiscservinform” - recenziile clienţilor noştri 

În perioada 1-3 octombrie la CIE „Moldexpo” a avut loc Forumul internațional specializat de produse şi servicii pentru afaceri „B2B EXPO”, fiind considerat cea mai importantă platformă de business comunicare din Chişinău. Î.S. „Fiscservinform”, instituţie specializată în dezvoltarea şi prestarea tehnologiilor avansate în beneficiul societăţii a participat la expoziţie cu scopul principal de a oferi publicului informaţii detaliate despre particularităţile activităţii şi specificul sarcinilor realizate de echipa întreprinderii. Continuare

SFS: „Scriem Codul fiscal împreună!” 

Pentru a îmbunătăţi procesul de administrare a activităţii fiscale în Republica Moldova, Serviciul Fiscal de Stat a lansat mai multe iniţiative de intensificare a dialogului public-privat, corespunzător Planului de comunicare a SFS pentru 2013-2015. Una din activităţile întreprinse în acest sens vizează elaborarea unui nou modul pe site-ul www.fisc.md şi anume „Scriem Codul Fiscal”. Modulul a fost elaborat de către Î.S. „Fiscservinform”, administratorul tehnico-tehnologic al SFS, care-i asigură serviciului şi mentenanţa tehnică. Continuare

Eficienţă prin sinergie. Rezultat mai mare decît suma părţilor implicate 

Cea mai mare valoare pentru PP „Monitorul Fiscal FISC.md” constituie satisfacerea cerinţelor de informare a fiecărui cititor. În acest mod, importanţă majoră se acordă stabilirii celor mai actuale cerinţe ale abonaţilor noştri pe care le putem soluţiona prin intermediul materialelor reflectate în ediţiile revistei. Continuare

Noutăţi 1 - 6 din 512

În atenția contribuabililor!!!

Vă aducem la cunostință că în baza Hotărârii Guvernului nr. 125 din 06.02.2018 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 40-47 din 09.02.2018) Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” s-a reorganizat prin fuziune (absorbţie) cu Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”, ultima fiind succesor de drepturi și obligații.

Prin urmare, portalurile fsi.md și fiscservinform.md nu se mai administrează și au rămas cu scop de informare. Pentru a continua, închideți fereastra dată sau treceți pe site-ul nou.


CTIF.GOV.MD