Astăzi este Ziua mondială a Telecomunicațiilor şi Societății Informaționale

La 17 mai, în fiecare an, este aniversată Ziua mondială a Telecomunicațiilor şi Societății Informaționale. Cu acest prilej Î.S. „Fiscservinfrom” felicită toți colegii de breaslă cu ocazia sărbătorii profesionale și le dorește mari realizări, progrese, inovații și competență pentru edificarea unei societăți informaționale accesibile pentru toţi cetățenii Republicii Moldova.

Apreciem mult profesionalismul şi eforturile depuse de lucrătorii din acest domeniu întru promovarea sectorului informațional din țara noastră. Vă dorim să vă înconjoare întotdeauna succesul, fidelitatea colegilor şi recunoștința oamenilor din jur.

Cu respect,

Echipa Î.S. „Fiscservinfrom”

Noutăţi 9 din 709
18.09.2014
Eficienţă prin sinergie. Rezultat mai mare decît suma părţilor implicate

Cea mai mare valoare pentru PP „Monitorul Fiscal FISC.md” constituie satisfacerea cerinţelor de informare a fiecărui cititor. În acest mod, importanţă majoră se acordă stabilirii celor mai actuale cerinţe ale abonaţilor noştri pe care le putem soluţiona prin intermediul materialelor reflectate în ediţiile revistei.

Acest deziderat a stat la baza organizării şi desfăşurării la data de 12.09.2014 a workshop-ului „Eficienţă prin sinergie. Rezultat mai mare decît suma părţilor implicate”, fiind prima întîlnire neoficială a autorilor materialelor din revista ”Monitorul Fiscal FISC.md”, ce reflectă poziţia oficială a SFS şi echipa tehnică, care machetează ediţiile publicaţiei şi dezvoltă versiunea electronică a acesteia.

În contextul dat, dna Marina Şichirliiscaia, redactor-şef al PP „Monitorul Fiscal.FISC.md” a specificat următoarele: „Revista, pe care o reprezentăm, a trecut la o nouă etapă de dezvoltare. De la începutul activităţii noastre, ne-am propus nu doar să reflectăm poziţia oficială a SFS, dar să oferim şi o platformă de comunicare între contribuabilii şi SFS. Prin desfăşurarea acestei întruniri exprimăm intenţia de a consolida eforturilor întregii echipe a PP „Monitorul Fiscal FISC.md” pentru a stabili cele mai bune instrumente de elaborare a conţinutului revistei, care să corespundă exigenţilor cititorilor noştri.”

Pe parcursul întîlnirii, la o ceaşcă de cafea, participanţii au înaintat şi au pus în discuţie propuneri privind noi teme de interes pentru public, au vorbit despre diversificarea instrumentelor pentru popularizarea poziţiei oficiale a SFS, familiarizarea publicului cu posibilităţile şi avantajele puse la dispoziţie de portalul web monitorul.fisc.md, cît şi alte detalii de ordin administrativ şi organizatoric.

Este de menţionat, că redacţia revistei deja a pus în aplicare unele metode noi de informare, publicînd diverse materiale, elaborate de autori din cadrul SFS,  fiind axate pe aspecte din sfera economică, financiar-bugetară şi desigur fiscală care au loc pe plan naţional şi sunt direcţionate spre o informare transparentă şi operativă a abonaţilor revistei.

Adiţional, site-ul monitorul.fisc.md - pagina oficială a publicaţiei, propune mai multe informaţii cu caracter fiscal şi economic, dar şi instrumente pentru comunicare, cum ar fi blog-ul personal, ce permite utilizatorului să publice comentarii la legislaţie, viziuni, idei, experienţe. Totodată, recent pe site a fost lansată o nouă rubrică - Forum, prin intermediul căruia contribuabilii pot interacţiona direct cu autorii,  adresa întrebări, crea teme şi discuţii în grup etc.

În cadrul worksop-ului a fost oficial lansată campania de abonare la PP „Monitorul Fiscal FISC.md” pentru anul 2015. Potrivit dlui Aurel Samoila, manager pe marketing al publicaţiei „pentru anul viitor sunt propuse două oferte avantajoase de abonare la „Monitorul Fiscal FISC.md”, adresate celor fideli tradiţiei şi celor precauţi. Invităm toate persoanele interesate să viziteze pagina noastră oficială monitorul.fisc.md pentru a găsi mai multe detalii. Concomitent, încurajăm utilizatorii să se înregistreze pe site pentru a beneficia de o cotaţie personalizată cu posibilitate de a comunica direct cu autorii şi alţi utilizatori înregistraţi pe diverse tematici abordate pe pagina web (forum, comentarii, expedierea mesajelor informative şi a notificărilor prin modulul „Newsline”) şi în acest mod să primească răspunsuri şi detalii pe subiectele solicitate într-un mod mai operativ”.

Participanţii la întîlnire au susţinut  ideea desfăşurării sistematice a unor astfel de evenimente întru asigurarea dezvoltării revistei sub toate aspectele şi în cele mai bune condiţii de cooperare şi interacţiune continuă.

Pentru detalii apelaţi Serviciul de abonare la numărul (022) 822 031.revină la lista noutăţilor


  Noutate 6 din 512 

În atenția contribuabililor!!!

Vă aducem la cunostință că în baza Hotărârii Guvernului nr. 125 din 06.02.2018 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 40-47 din 09.02.2018) Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” s-a reorganizat prin fuziune (absorbţie) cu Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”, ultima fiind succesor de drepturi și obligații.

Prin urmare, portalurile fsi.md și fiscservinform.md nu se mai administrează și au rămas cu scop de informare. Pentru a continua, închideți fereastra dată sau treceți pe site-ul nou.


CTIF.GOV.MD