Centrul de Apel al Î.S. „Fiscservinfrom” a oferit consultații cetățenilor în alegerile locale 2018

Recent, Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” a încheiat cu succes proiectul de prestare a serviciului de informare a alegătorilor cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi 2018. Astfel, în perioada 2 mai 2018 - 4 iunie 2018, Centrul de Apel al Î.S. „Fiscserviform” a asigurat funcționalitatea liniei telefonie de informare a cetățenilor. Operatorii au acordat zilnic suport informativ, consultativ şi tehnic în materie electorală, atât pentru alegători, cât și pentru funcționarii electorali.

Potrivit datelor înregistrate pe parcursul întregii perioade au fost recepționate peste 2 600 de solicitări de intrare. În același timp, operatorii Centrului au realizat peste 1 700 de apeluri de ieșire pentru a soluționa diferite situații în legătură cu procedurile electorale, de conectarea la sistemul automatizat, reinstalarea aplicațiilor de suport, precum și pentru a aduce la cunoștință unele mesaje cu caracter informativ.

Experiența de peste 8 ani în consultarea telefonică a fost utilă și chiar oportună pentru buna desfășurare a alegerilor locale din acest an. Pentru informații suplimentare privind activitatea şi serviciile oferite de către Centrul de Apel al Î.S. „Fiscservinform” contactați-ne la numărul de telefon (022) 822-222.

Noutăţi 8 din 709
06.10.2014
SFS: „Scriem Codul fiscal împreună!”

Pentru a îmbunătăţi procesul de administrare a activităţii fiscale în Republica Moldova, Serviciul Fiscal de Stat a lansat mai multe iniţiative de intensificare a dialogului  public-privat, corespunzător Planului de comunicare a SFS pentru 2013-2015. Una din activităţile întreprinse în acest sens vizează elaborarea unui nou modul pe site-ul www.fisc.md şi anume „Scriem Codul Fiscal”. Modulul a fost elaborat de către Î.S. „Fiscservinform”, administratorul tehnico-tehnologic al SFS, care-i asigură serviciului şi mentenanţa tehnică.

Cu ajutorul acestui instrument, contribuabilii au posibilitatea de a înainta propuneri de modificare a prevederilor Codului Fiscal în vigoare. În acest mod, sectorul privat, cât şi persoanele fizice pot participa activ la îmbunătăţirea legislaţiei fiscale şi a actului de administrare fiscală per ansamblu.

Pentru a contribui la optimizarea Codului Fiscal este necesar să parcurgeţi următorii paşi:

  1. accesaţi rubrica „Scriem Codul Fiscal” de pe portalul www.fisc.md (compartimentul „Legislaţie fiscală”);
  2. în caz că aveţi sugestii de perfecţionare a Codului Fiscal, alegeţi „Perfectează propunerea”;
  3. în formularul afişat introduceţi numele, prenumele şi adresa de e-mail, pentru a fi informat despre examinarea propunerilor formulate;
  4. selectaţi articolul şi indicaţi alineatul, punctul şi litera de unde face parte informaţia, ce urmează a fi supusă modificării;
  5. textul propus spre examinare se va selecta din Codul Fiscal în vigoare şi va fi inserat într-un câmp boxă - „Textul propus de a fi modificat”;
  6. în fereastra „Modificare propusă”, specificaţi ajustările propuse de Dvs;
  7. argumentaţi de ce este necesar de operat schimbări în paragraful vizat (câmpul „Argumentare”);

După înaintarea sugestiilor, acestea vor fi procesate de funcţionarii fiscali şi ulterior înaintate Ministerului Finanţelor spre examinare. Totodată, propunerile formulate vor fi disponibile spre vizualizare în rubrica „Propuneri Codul Fiscal”.

Ideea lansării acestei funcţionalităţi pe portal se referă la considerarea şi aprecierea opiniei contribuabililor în procesul de promovare a noilor viziuni de dezvoltare şi îmbunătăţire continuă a activităţii SFS, aceasta fiind formula necesară pentru o comunicare transparentă şi pentru stabilirea unui parteneriat reciproc avantajos.

Pentru informaţii suplimentare privind serviciile electronice fiscale, contactaţi Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat, la numărul de telefon 0-8000-1525.revină la lista noutăţilor


  Noutate 5 din 512 

În atenția contribuabililor!!!

Vă aducem la cunostință că în baza Hotărârii Guvernului nr. 125 din 06.02.2018 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 40-47 din 09.02.2018) Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” s-a reorganizat prin fuziune (absorbţie) cu Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”, ultima fiind succesor de drepturi și obligații.

Prin urmare, portalurile fsi.md și fiscservinform.md nu se mai administrează și au rămas cu scop de informare. Pentru a continua, închideți fereastra dată sau treceți pe site-ul nou.


CTIF.GOV.MD