Fii informat despre ceea ce consumi! Verifică timbrul de acciz!

Vă aducem la cunoștință, că fiecare consumator poate verifica autenticitatea timbrului de acciz la producția alcoolică prin intermediul portalului servicii.fisc.md sau a Liniei fierbinți la număr de telefon 0 8000 1525.

Fiecare consumator de sine stătător poate verifica autenticitatea timbrului de acciz, accesând portalul servicii.fisc.md, şi anume banner-ul „Verificarea Timbrului de acciz/Fii informat despre ceea ce consumi!” Pentru sănătatea şi banii Dumneavoastră - Verificați Timbrul de acciz!

Scopul verificării constituie acordarea posibilității agenților economici şi consumatorilor să verifice autenticitatea Timbrelor de acciz aplicate pe sticlele cu băuturi alcoolice, cât şi contracararea fenomenului de falsificare a acestora. Informațiile obținute din apeluri înregistrate urmează să fie utilizate la planificarea acțiunilor operative destinate depistării şi prevenirii cazurilor de falsificare a mărcilor de acciz şi a producției alcoolice pasibile marcării cu timbre de acciz.

Urmăriți pagina de Facebook a Î.S. „Fiscservinform” și fiți la curent cu ultimele noutăți în domeniul marcării producției alcoolice cu timbru de acciz. Pentru mai multe informații contactați Centrul unic de Apel la numărul de telefon 080001525.

Noutăţi 6 din 709
17.10.2014
Persoanele fizice beneficiază de un nou serviciu electronic de verificare a sumelor achitate în avans către stat

Pentru asigurarea stabilităţii financiare a Republicii Moldova privind crearea unui buget public suficient, ce va permite dezvoltarea multilaterală a ţării noastre, persoanele fizice şi juridice achită impozite şi taxe către stat.
În acest context, Serviciul Fiscal de Stat are în sarcină exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei fiscale, asupra calculării corecte a sumelor obligaţiilor fiscale şi colectarea veniturilor la Bugetul Public Naţional. Concomitent, în contextul dezideratelor de schimbare a imaginii autorităţii fiscale, aceasta şi-a propus să sporească gradul de încredere publică în sistemul de administrare fiscală, prin modificarea modului de abordare a relaţiilor cu contribuabilii, prin creşterea gradului de transparenţă şi prin promovarea principiilor conformării fiscale voluntare.

Astfel, Serviciul Fiscal de Stat a lansat curent un nou serviciu - „Verificarea restituirea în numerar”, elaborat de Î.S. „Fiscservinform”, care-i asigură şi mentenanţa tehnică. Serviciul permite contribuabilului-persoană fizică să verifice în regim on-line, prin intermediul portalului servicii.fisc.md, dacă deţine plaţi achitate în plus sau incorect calculate şi care pot fi eventual restituite.

Scopul principal urmărit la implementarea acestui modul este informarea mai accesibilă şi simplificată a beneficiarilor privind restituirile în numerar achitate către Trezorerie.
Pentru a utiliza noul serviciu, persoanele fizice trebuie să parcurgă următorii paşi (fig 1):


1. Accesaţi portalul http://www.fisc.md/;

2. Accesaţi banner-ul „Verificarea restituirii în numerar”;

3. Introduceţi codul personal (IDNP);

4. Vizualizaţi mesajul informativ generat din baza de date a Serviciului Fiscal.

fig.1: Prezentarea on-line a solicitării contribuabilului privind restituirile în numerar

Asigurarea securităţii informaţiei va fi realizată de Î.S. „Fiscservinform” în conformitate cu cerinţele standardelor internaţionale. Sistemul este un produs hard şi soft, care corespunde în totalitate cerinţele utilizatorilor, inclusiv şi în ceea ce priveşte securitatea informaţională.

Pentru informaţii suplimentare privind servicii electronice fiscale contactaţi Centrul Unic de Apel al SFS la numărul de telefon 0 8000 1525 sau vizitaţi pagina web https://servicii.fisc.md.revină la lista noutăţilor


  Noutate 3 din 512 

În atenția contribuabililor!!!

Vă aducem la cunostință că în baza Hotărârii Guvernului nr. 125 din 06.02.2018 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 40-47 din 09.02.2018) Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” s-a reorganizat prin fuziune (absorbţie) cu Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”, ultima fiind succesor de drepturi și obligații.

Prin urmare, portalurile fsi.md și fiscservinform.md nu se mai administrează și au rămas cu scop de informare. Pentru a continua, închideți fereastra dată sau treceți pe site-ul nou.


CTIF.GOV.MD