Ghișeele de deservire ale Î.S. „Fiscservinform” sistează activitatea pentru data de 30.07.2018 – 31.07. 2018

Stimați contribuabili, Vă comunicăm că, în baza Hotărârii Guvernului nr. 125 din 06.02.2018 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 40-47 din 09.02.2018), Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” se reorganizează, prin fuziune (absorbţie) cu Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”.

Astfel, pe planul reorganizării pentru asigurarea proceselor interne de fuziune în perioada 30.07.2018 – 31.07. 2018, va fi sistată activitatea Centrul de certificare în domeniul semnăturii electronice și Centrul de conectare la serviciile fiscale electronice, atât din mun. Chișinău cât și din mun. Bălți și Comrat. De asemenea, va fi întrerupt procesul de presare a serviciilor de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special și eliberarea timbrelor de acciz.

Menționăm că, după data de 01.08.2018 toate activitățile vor fi reluate.

Noutăţi 3 din 709
15.01.2016
În atenția contribuabililor - referitor la imprimarea formularelor tipizate pe blanchetă de hîrtie specială!

De la începutul anului curent, în baza prevederilor Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 199 din 10.12.2015 şi nr. 203 din 18.12.2015 agenții economici dispun de posibilitatea de a-și imprima de sine stătător formularele tipizate de documente primare cu regim special.

De menționat că elementul esențial pentru imprimare îl constituie hîrtia specială. Aceasta se deosebește de altă hîrtie prin particularități care îi sînt proprii, adică deține cîteva însemne de protecție, care oferă agentului economic siguranța în activitatea economică.

Conform prevederilor legislației în vigoare, hîrtia specială poate conține mai multe însemne de protecție și bineînțeles gradul de securitate al acesteia este direct proporțional cu numărul acestor semne în documentul respectiv.

Formularele de hîrtie specială oferite de Î.S. ,,Fiscservinform” conțin următoarele elemente de protecție:

  • Filigran bicolor;

  • Lipsa luminiscenței în raze UV;
  • Fibre vizibile de diferite culori;
  • Fibre invizibile de diferite culori.

Elementele sus-menționate asigură minimum necesar pentru protejarea formularelor tipizate.

Pentru informaţii suplimentare, precum şi pentru realizarea prealabilă a comenzii de achiziţionare a blanchetelor hîrtiei speciale şi a  formularelor tipizate, Vă rugăm să apelaţi la numerele de telefon (022) 822 039 sau (022) 822 222.revină la lista noutăţilor


  Noutate 1 din 512 

În atenția contribuabililor!!!

Vă aducem la cunostință că în baza Hotărârii Guvernului nr. 125 din 06.02.2018 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 40-47 din 09.02.2018) Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” s-a reorganizat prin fuziune (absorbţie) cu Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”, ultima fiind succesor de drepturi și obligații.

Prin urmare, portalurile fsi.md și fiscservinform.md nu se mai administrează și au rămas cu scop de informare. Pentru a continua, închideți fereastra dată sau treceți pe site-ul nou.


CTIF.GOV.MD