Портфолио предприятия

Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” oferă servicii de dezvoltare şi integrare a sistemului informaţional ,destinat sectorului public şi asigură accesul la serviciile fiscale electronice pentru contribuabili – persoane fizice şi agenţi economici. În acelaşi timp, întreprinderea propune servicii licenţiate în domeniu proiectării, elaborării, implementării şi întreţinerii sistemelor şi resurselor informaţionale. Adiţional, Î.S. „Fiscservinform” prestează servicii de înregistrare şi eliberare a semnăturilor digitale şi acordă consultanţă privind integrarea serviciilor electronice fiscale.

Specialiştii noştri sunt profesionişti de înaltă calificare, analişti, specialişti în programare, designeri şi administratorii de sistem care pot executa proiecte cu un nivel sporit de complexitate. Conducerea întreprinderii acordă o atenţie deosebită realizării potenţialului personalului său, dezvoltării continue şi perfecţionării abilităților profesionale.

Toate serviciile sunt oferite contribuabililor printr-un ghişeu electronic unic: https://servicii.fisc.md, ce are drept scop unificarea tuturor proceselor de raportare fiscală şi accesul la informaţii utile din domeniul fiscal. Portalul serviciilor electronice fiscale asigură un nivel înalt de securizare a datelor transmise de contribuabili către Serviciul Fiscal de Stat şi necesită trecerea către utilizator a unei etape de înregistrare şi eventual autentificare pe site. Datele prezentate la această etapă trebuie să fie veridice, altfel înregistrarea/autentificarea va fi respinsă.

În atenția contribuabililor!!!

Vă aducem la cunostință că în baza Hotărârii Guvernului nr. 125 din 06.02.2018 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 40-47 din 09.02.2018) Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” s-a reorganizat prin fuziune (absorbţie) cu Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”, ultima fiind succesor de drepturi și obligații.

Prin urmare, portalurile fsi.md și fiscservinform.md nu se mai administrează și au rămas cu scop de informare. Pentru a continua, închideți fereastra dată sau treceți pe site-ul nou.


CTIF.GOV.MD